schuytgraaf 5Deel vijf: Detaillering

De materialisering die moest volgen uit het concept van een vestingstad verwijst naar een ambachtelijke vervaardigingswijze die haaks staat op de huidige industriele bouwpraktijk. Om desondanks de rijkheid aan detailering tot uiting te laten komen was het nodig veel details nauwgezet uit te werken, rekening houdend met de mogelijkheden van de aannemers en de toeleveranciers.

Vlechtwerk was bijvoorbeeld 300 jaar geleden de standaard kopgevel beëindiging. Tegenwoordig moet dat volledig gedetailleerd en gemaatvoerd worden.

Een zesvlaks schuifraam is tegenwoordig niet op een betaalbare wijze te produceren. Derhalve hebben ik een val-kiep raam uitgewerkt. Het vast gemonteerde bovenlicht met verstevigde tegel is de bovenaanslag. Aangezien de garantiebepalingen en het politiekeurmerk een dergelijke aansluiting nooit hebben voorzien heeft het veel inspanning gekost dit detail te realiseren.

De consoles hebben wij ook volledig uitgetekend op dat ze met een computergestuurde 3D-freesmachine vervaardigd konden worden.

Om het lijstwerk machinaal te laten vervaardigen hebben wij ernaar gestreefd zoveel mogelijk lijsten te maken op basis van een profiel. Door dit profiel op diverse manieren te verwerken kon toch een hierarchie in het lijstwerk gerealiseerd worden.

Waar in het verleden de massieve woningscheidende wand doorliep, en de kappen en vloeren zich tussen deze muur bevonden, bouwen we tegenwoordig ankerloze spouwen en isoleren we de draagconstructie tegen de koude. Om dan toch het beeld te realiseren van een bovendaks doorlopende woningscheidende wand hebben we deze moeten uittimmeren en met zink bekleed.

Het beeld wat de woningen geven is dat van een vestingstad Aº 1720. Dit zijn echter woningen die aan alle moderne eisen voldoen, compleet met een EPC van 0.8 en warmteterugwinning in de ventilatie.zie ook:

[http://www.edwardjenner.net/schuytgraaf1-nl.html]
275-vlecht1.jpg 275-vlecht2.jpg 275-kozijn1.jpg 275-kozijn2.jpg 275-console1.jpg 275-console2.jpg 275-lijst1.jpg 275-lijst2.jpg 275-aansluiting2.jpg 275-aansluiting1.jpg